ΠΩΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΛΑΙΜΟΣ
63 mm63 mm
Φ 63 mm διπλό63 mm
Φ 82 mm82 mm
πώμα Φ 110 με εξωτερική χειρολαβή.110 mm
πώμα Φ 110 με εσωτερική χειρολαβή.110 mm
πώμα Φ 110110 mm

 

 

 

 

 

 

 

preloader